Gaszenie pozarow metali

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje ostatnie najznakomitszy i najbardziej powszechny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co reaguje z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są największe użycie. W relacje od posiadanego składu potrafią stanowić stosowane do gaszenia niemal całych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najciekawszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa nasze zamierzenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

XG-55

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne leczenie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno stanowić wdrażana w sukcesach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na tym, że wodę można obracać w jakimś miejscu, a parę tylko w osobnych pomieszczeniach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W liczniejszych mieszkaniach działanie pary wyraża się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów potrzebna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do innych substancji, lecz jeszcze podstawy ich zużywania i dawania w rejon pożaru.