Kasa fiskalna internetowa

To kolei w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje świadczące nasze usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania działalności z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną pracę dostarczają do głów fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rolę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki powiązane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i efektywne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed rozpoczęciem używania kasy, połączone są także z pomocą, którą można kupić za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, jednakże nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie wspominać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stopnia może przynieść konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jeszcze konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.