Mikroskop team 0 5

Nazwa mikroskopu powstała poprzez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” i „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop dostarcza do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Narzędzie to istnieje szeroko przydatne w medycynie, nauce, a ponadto przemyśle i w moc innych dziedzinach. Na przestrzeni dziejów wymyślono inne rodzaje mikroskopów.

Ważnym z nich istniałoby narzędzie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły dużej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do kupienia było maksymalnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w badaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia produkcji na daleką skalę. Jako główny człowiek pod mikroskopem obserwował inne sposoby komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w badaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się całkiem różnych pracy na punkt świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Znaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przyczyniło się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej dolegliwości. Mikroskop spowodował powstanie innych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano też po raz pierwszy chromosomy i udowodniono, że są one nośnikami genów. Od obecnego sezonu zaczęła podejmować się nowa rzecz wiedzy: genetyka. Odkrycie i kontrola genów pozwala w nowoczesnym świecie grę z wadami genetycznymi. Nie pozostawiajmy więcej o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa była się identyfikacja przestępców, a ponadto określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu zakłada się nowe stopy metali, które są materiałem używanym w moc rzeczach gospodarki i wiedze. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W obecnym nowym pracowniku urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze form komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był wzrost w części nauki, przemysłu i medycyny.