Modul program islami

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów robiących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W zależności od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program siedzi w tle sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) także w klasy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Green Barley PlusGreen Barley Plus Un stimulant naturel unique pour mincir

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla maluchów i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z drugimi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go skojarzyć z zespołem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima pozwoli na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co zezwala na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.