Strefa zagrozenia policja

Jeśli w określonym pomieszczeniu otrzymują się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można rozmawiać o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to układ, który jest polecany do stłumienia wybuchu.

Jego działanie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten służy bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Wyróżnia go zbadana i aktywna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego wadami jest wyjątkowo to, że przydaje się do wewnątrz i na zewnątrz, jest jednoznaczny w manipulacji i transporcie, Posiada również naturalną oraz bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest przystosowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Istnieje wtedy głównie publiczna i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane głównie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich żyją pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej gałęzi przemysłu. Istnieją ponad doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w znacznie bliskim czasie. Są one spełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, kieruje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one wypełnione wodą, która wypełnia się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy zakłada się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zaczyna się gotować, a obiekt natychmiast utrzymuje się parą. Butle te są wykonane razem z poradą ATEX.