Technologia gastronomiczna rozklad materialu

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego zachowania jest faktem, którego priorytetowym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w dziale systemów ochronnych oraz urządzeń, które stosowane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania zgody z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną postać w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodzie z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z dyrektywą, jeżeli wynik jest łagodny z częścią to utrzymuje się jego spójność z prawdziwymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych używanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem spotykają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi wspominać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium i systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne winnym stanowić tak skonstruowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być konstruowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały używane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi a atmosferą nie mogą być żadne reakcje, które mogłyby stworzyć potencjalny wybuch. Dania oraz sposoby ochronne nie mogą stworzyć uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w rezultatu ich uczestniczenia nie powstaną zbyt wielkie gorączki i promieniowanie. Nie umieją robić zagrożeń elektrycznych też nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.