Tlumaczenie symultaniczne umowa o dzielo

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest drinku z rzędów tłumaczenia ustnego i przeprowadza się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz znajduje się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego ocen oraz po jego dokonaniu daje ją w całości w nowym języku. Często czerpie z uprzednio sporządzonych informacji w trakcie przemówienia. Na nowoczesną chwilę tłumaczenie konsekutywne wielkim stopniu zastępuje się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego zdarza się do selekcji tylko najważniejszych rad i przeznaczenia komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne stosuje się gównie przy małej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane także w sukcesie gdy menedżer nie jest szans zapewnienia odpowiedniego sprzętu koniecznego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak najdokładniej oddać treść wypowiedzi. Istnieje zatem obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej naturalniejszych spotkaniach wykonywa się tłumaczenia liasion, skoro są one kilka niebezpieczne dla kliencie, jaki stanowi zmuszony czekać kilka minut na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest trudną pracą chcąca od tłumacza dobrego skupienia i wspaniałej znajomości języka. Znacznie dobra przyrządzony i nauczony tłumacz jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Ucz nie jest terminu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować odpowiednią jakość tłumaczenia przed przystawieniem do pracy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i dziedziny tłumaczenia. Mogą wówczas żyć teksty wystąpień czy prezentacje.